Lietošanas līguma noteikumi un darbības principu apraksts

Laipni lūdzam Failiem.lv datu glabāšanas platformā! Šie pakalpojumu sniegšanas noteikumi ("Noteikumi") regulē Files.fm mākoņkrātuves platformas un ar to saistīto pakalpojumu lietošanu, tāpēc, lūdzu, rūpīgi izlasiet tos pirms turpināt. Piekļūstot Files.fm mākoņkrātuves platformai vai izmantojot to, jūs piekrītat ievērot šos noteikumus. Ja nepiekrītat šiem Noteikumiem, jūs nedrīkstat piekļūt platformai vai to izmantot. Noteikumi tiek atjaunināti vismaz reizi gadā.

Šī platforma darbojas uz pašapkalpošanās pamata, un tā ir jāizmanto atbildīgi, ievērojot plaši pieņemtas uzvedības normas, ētiku un saprātīgas robežas. To nedrīkst izmantot ļaunprātīgām vai nelikumīgām darbībām, piemēram, naida veicināšanai, iebiedēšanai, ar autortiesībām aizsargāta materiāla izplatīšanai bez atļaujas, nesankcionētas piekļuves iegūšanai datiem vai tā darbības traucēšanai. Jebkurš saturs, kas rada kaitējumu, pārkāpj autortiesības vai noslogo sistēmu, var tikt nekavējoties noņemts.

Pakalpojums tiek piedāvāts TĀDS, KĀDS IR. Nav garantijas, ka nav programmatūras kļūdu, ka faili vai Pakalpojums būs 100% pieejami un nav pakļauti dažādiem iespējamiem riskiem, lai gan tiek veiktas sistemātiskas darbības un uzraudzība, lai šos riskus samazinātu un nodrošinātu pieejamību.

Vietnes lietotājiem ir iespēja iegādāties vai abonēt maksas pakalpojumus, tostarp krātuvi, Pro/Business funkcijas vai digitālos/drukas produktus. Abonēšanas maksa tiek iekasēta iepriekš noteiktā laika posmā un tiek automātiski atjaunota, līdz tā tiek manuāli atcelta jūsu konta iestatījumos. Visa atbilstošā informācija tiek sniegta pirkuma laikā, kā arī nosūtīta pa e-pastu precizējumam.

Maksājumi nav atmaksājami, jo jums tika dota iespēja izmēģināt pakalpojumu; pakalpojumi un līdzekļi ir pieejami tūlītējai lietošanai pēc samaksas; tiek piešķirti aparatūras resursi; drukas produktiem katra prece tiek personalizēta un ražota speciāli Jūsu pasūtījumam bez nosacījumiem.

Privātuma politikas dokumentā ir sniegta papildu informācija par datu drošību un apstrādi. Privātuma politiku varat apskatīt šeit"

1) Datu glabāšanas platformas vispārīgie lietošanas noteikumi

 1. Interneta vietne Failiem.lv un saistītās aplikācijas ir IT datu glabāšanas serviss, kuru uztur SIA "Files.fm", reģistrācijas numurs: 40003962231 un tas paredzēts interneta lietotājiem informācijas (failu) uzglabāšanai, piekļuvei, pārsūtīšanai, publicēšanai vai pārdošanai, izmantojot Failiem.lv serverus un informācijas sistēmas.
 2. Šie lietošanas Noteikumi ir paredzēti un saistoši jebkuram lietotājam, kas apmeklē šo resursu, neatkarīgi no tā, vai apmeklētājs ir vai nav izveidojis sev reģistrēta lietotāja kontu.
 3. Failiem.lv ir tiesīgs jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt, uzlabot, papildināt vai precizēt šos noteikumus un šīs izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas interneta vietnē failiem.lv/terms.
 4. Failiem.lv lietošana tiek uzskatīta par katra lietotāja pilnīgu piekrišanu šiem noteikumiem, t.sk. visām tajos veiktajām izmaiņām. Katram Failiem.lv lietotājam ir pienākums regulāri pārlasīt šos noteikumus, lai savlaicīgi būtu lietas kursā par tajos veiktajām izmaiņām un pievērst uzmanību epastā sūtītajai servisa informācijai.
 5. Lai kļūtu par Failiem.lv reģistrēto lietotāju, personai ir jāievēro portālā noteiktā reģistrēšanās kārtība. Ikvienam Failiem.lv reģistrētajam lietotājam ir jāņem vērā, ka attiecīgā lietotāja kontā norādītajiem datiem (vārdam, uzvārdam u.c. informācijai) ir jābūt patiesiem.
 6. Komerciāla rakstura aktivitātes Failiem.lv ir atļautas tikai ar servisa saskaņojumu.
 7. Failiem.lv ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem, tai skaitā arī bez iepriekšēja brīdinājuma, izdzēst servisa bezmaksas reģistrēto lietotāju kontus vai failus, kā arī ierobežot vai liegt pieeju Failiem.lv servisam, pie tam šādā gadījumā nenesot nekādu atbildību par to.
 8. Katrs Failiem.lv lietotājs ir pilnībā atbildīgs par jebkuru informāciju, kuru tas izvieto servisā vai nosūta citiem interneta lietotājiem - failus, fotogrāfijas, dokumentus, e-pasta sūtījumus, video materiālus, mūzikas ierakstus u.c. un uzņemas pilnu atbildību par sekām (t.sk. tiesiskajām), kuras rodas šādas informācijas izvietošanas, nosūtīšanas vai publicēšanas rezultātā.
 9. Failiem.lv ir aizliegts ievietot vai nosūtīt citiem lietotājiem:
  • Informāciju (video, audio, foto u.c. materiālus), kuras izvietošanas vai nosūtīšanas rezultātā tiek aizskartas vai pārkāptas trešo personu intelektuālā īpašuma (autortiesības u.c.) tiesības;
  • informāciju, kura aizskar personas godu un cieņu;
  • informāciju, kura aicina uz vardarbību, rasu naidu vai citu prettiesisku darbību veikšanu;
  • informāciju, kura ir vulgāra, ķengājoša vai citādā veidā aizskaroša;
  • informāciju, kura satur datorvīrusus vai izveidota, lai kaitētu datora vai elektronisko sakaru programmatūras darbībai (drošībai);
  • informāciju, kurai piemīt surogātpasta (junk mail, spam, chain letter) vai nesaskaņotas reklāmas raksturs;
  • informāciju, kura ir pornogrāfiska vai pārmērīgi erotiska rakstura vai kur tiek reklamēts video čats vai tiek piedāvāts darbs video čatā;
  • informāciju, kura reklamē finanšu pakalpojumus, kuriem nav izsniegta licence likumos un noteikumos noteiktajā kārtībā par finanšu pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā;
  • informāciju, kura reklamē nelikumīgas sacensības, ienākumu piramīdu shēmas;
  • visu cita veida informāciju, kas ietekmē vai var ietekmēt Failiem.lv normālu darbību un drošību.

Konstatējot šādas informācijas izvietošanu, Failiem.lv ir tiesīgs šo informāciju nekavējoties izdzēst, kā arī dzēst šīs informācijas izvietotāja profilu vai bloķēt tam pieeju uz laiku.

 1. Jebkurā gadījumā Failiem.lv nenes nekādu atbildību par servisā izvietoto vai servisa lietotāju savstarpēji nosūtīto informāciju un sekām (t.sk. tiesiskajām), kuras ir radušās šīs informācijas izvietošanas vai nosūtīšanas rezultātā. Tāpat Failiem.lv nav atbildīga par servisa pieejamību, lietotāju savstarpējo komunikāciju, jebkādām tehniska rakstura problēmām servisa darbībā, servisa lietotāja konta datu izmaiņām citas personas neautorizētas piekļūšanas rezultātā. Visa servisa darbība (t.sk. tajā pieejamie pakalpojumi) tiek piedāvāta tāda kāda tā ir („as – is”) bez nekādām papildus garantijām no Failiem.lv. Bez tam, Failiem.lv nav nekādā veidā atbildīgs par jebkāda veida zaudējumiem, kuri Failiem.lv lietotājiem ir radušies saistībā ar servisa un tajā pieejamo pakalpojumu izmantošanu.
 2. Failiem.lv lietotājam ir pienākums darīt visu nepieciešamo, lai nodrošinātu Failiem.lv tiesisko interešu aizsardzību („to hold harmless and indemnify”) pret visām trešo personu prasībām vai pretenzijām, kuras ir celtas pret Failiem.lv un ir jebkādā veidā saistītas ar servisa lietošanu no attiecīgā lietotāja puses.
 3. Ja Failiem.lv lietotājam šo noteikumu pārkāpuma gadījumā tiek liegta vai ierobežota pieeja servisam vai arī šī lietotāja konts tiek izdzēsts, tad šim lietotājam netiek atmaksāti nekādi maksājumi, kas veikti saistībā ar servisa izmantojamajiem maksas pakalpojumiem.
 4. Failiem.lv, izvietojot informāciju servisā vai ar e-pasta starpniecību ir tiesīgs informēt Failiem.lv lietotājus par dažāda veida ar portālu saistītām aktualitātēm, piemēram, jaunumiem, izmaiņām u.tml. Ja nevēlaties saņemt šos ziņojumus, jūs tos variet atslēgt sava konta uzstādījumos.
 5. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz servisu failiem.lv pieder tikai un vienīgi Failiem.lv. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie likumā noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas šai sakarā ir nodarīti Failiem.lv.
 6. Visi strīdi, kas saistībā ar šiem noteikumiem rodas starp Failiem.lv un servisa lietotājiem tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Ja strīdus tādā veidā atrisināt neizdodas, tie risināmi saskaņā ar LR likumdošanu.

2) Failu publicēšanas un pārdošanas platformas lietošanas noteikumi

 1. Vispārīgie noteikumi platformas starpniecības pakalpojumam

  1.1. Piekļūstot šajā Servisā publicētam publiskam failu katalogam (failu veikalam un maksas produktiem) vai ar šajā Servisā pieejamiem failu tirdzniecības platformas rīkiem izveidotam - citā interneta vietnē integrētam failu saturam jeb "failu veikalam" (turpmāk tekstā – Failu veikals), jūs piekrītat šiem noteikumiem. Apmeklējot Failu veikalu vai turpinot izmantot vietni, jūs piekrītat un atzīstat, ka jūs to darāt saskaņā šiem noteikumiem. Šie noteikumi veido vienošanos par starpniecības pakalpojumu starp jums un mums SIA “Files.fm”, reģistrācijas numurs: 40003962231, PVN maksātāja numurs: LV40003962231, adrese: Stabu iela 119, Rīgā (turpmāk tekstā – Files.fm). Files.fm var mainīt šos lietošanas nosacījumus bez iepriekšēja brīdinājuma.

  1.2. Uz satura izplatītājiem, pircējiem, publicētājiem, publisko profilu un failu veikalu lietotājiem attiecas arī platformas vispārīgie Servisa lietošanas noteikumi: https://failiem.lv/terms

  1.3. Failu kataloga (mapes) saites vai publiskā Failu veikala izveidotājs (lietotājs, īpašnieks, autors, uzturētājs, publicētājs) izmanto Failiem.lv informācijas tehnoloģiju platformu (turpmāk tekstā - Sistēmu), lai glabātu un vajadzības gadījumā izplatītu vai pārdotu saturu digitālu failu veidā (turpmāk tekstā - Faili) citiem interneta lietotājiem (turpmāk tekstā - Pircējiem).

  1.4. Failu veikala izveidotājs var būt jebkura Sistēmā reģistrēta fiziska vai juridiska persona (turpmāk tekstā – Lietotājs), kurš ir aizpildījis visu prasīto informāciju, tomēr Files.fm patur tiesības atteikt reģistrāciju vai liegt lietotājam piekļuvi Sistēmai, ja tas neievēro Sistēmas lietošanas noteikumus. Par cik tiek veikti naudas darījumi, lietotājam ir pienākums identificēt sevi. Lietotājām var tikt prasīts uzrādīt papildus informāciju "Know Your custmer" procedūru ietvaros (KYC), jo mums ir nepieciešams pārliecināties par darījumu likumību. Pamatotu šaubu vai neskaidrību gadījumā, naudas maksājumi var tikt iesaldēti, līdz šīs šaubas tiek likvidētas.

  1.5. Failu saturs var būt fotogrāfijas, video, audio, grāmatas, mācību materiāli, dokumenti un citi failu veidi, kuru izplatīšana un publiskošana nav pretrunā ar Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem.

  1.6. Lietotājs izvietojot un publicējot failus Sistēmā, apliecina, ka:
  1.6.1. lietotājam ir visas tiesības šos failus publicēt vai pārdot;
  1.6.2. lietotājs ir veicis visus nepieciešamos saskaņojumus ar personām, kurām ir vai varētu rasties jebkāda veida tiesības uz Lietotāja publicētajiem failiem;
  1.6.3. lietotājs ir veicis visus nepieciešamos saskaņojumus ar personām, kurām ir vai varētu rasties jebkāda veida tiesības uz līdzautorību Lietotāja publicētajiem Failiem;
  1.6.4. lietotājs ir ierakstījis Failu lietošanas licences noteikumus (turpmāk tekstā – Licence) un apzinās, ka Faila Pircējam ir visas tiesības izmantot Failu atbilstoši tam noteiktajai Licencei.

  1.7. Files.fm ir tikai Failu pārdošanas Sistēmas nodrošinātāja un starpniecības funkcija starp Pārdevēju un Pircēju, par to saņemot 10% no Pārdevēja. 1.8. Veicot pirkumu, Pircējam tiek automātiski izveidots rēķins ar viņa un Pārdevēja datiem, kā arī lietotāja konts, kurā saglabāt nopirkto failu un varētu atļaut šim lietotājam piekļuvi (kontrolēt satura pieeju). Rēķinā tiek izdalīta atsevišķi Files.fm ieturētā samaksa par starpniecības pakalpojumu.

  1.9. Lietotāja uzkopētajiem failu katalogiem vai failam var piekļūt ar unikālas saites palīdzību, kura sākotnēji publiski nav zināma. Šo unikālo saiti Lietotājs pats var izplatīt citiem interneta lietotājiem (Pircējiem) pēc saviem ieskatiem un vajadzības. Lietotājam, publicējot šo saiti citās informācijas sistēmās, jārēķinās, ka šo failu saturam varēs piekļūt gan citi lietotāji, gan automatizētas sistēmas, piemēram, meklētājservisi. Privātuma uzstādījumus var mainīt.

  1.10. Izveidotājam ir tehniska iespēja speciāli norādīt - kuri tieši Failu katalogi ir pieejami publiskai apskaitei viņa publiskajā failu katalogā/failu veikalā, ar to apstiprinot, ka Failus apskatīt un arī veikt Failu iegādi var jebkurš Pircējs. Kā arī to, ka servisa uzturētāji drīkst šos Failus publiskot un lietot Failu veikalu popularizēšanai.

  1.11. Šie noteikumi ir izveidoti saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, un jebkurus strīdus sākotnēji iesaistītajām pusēm jācenšas atrisināt sarunu ceļā, bet, ja tas nav iespējams, tad tiesas ceļā Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
 2. Faila cenas un licences noteikšana

  2.1. Pārdevējs katram Sistēmā saglabātajam Failam var norādīt sevis izvēlētu cenu, par kādu būs iespējams šo failu lejupielādēt jeb iegūt izmantošanas tiesības. Ja uzstādījumos ir norādīts PVN numurs un likme, tā tiks uzrādīta rēķinos.

  2.2. Minimālā cena Failam ir noteikta 1,00 EUR. Pārdevējam gala cenā ir jāiekļauj visus nodokļus, kādi tam nepieciešami.

  2.3. Ja Pārdevējs failam ir norādījis cenu, tad Pircējam ir tiesības iegādāties failu ar Sistēmā integrēto norēķinu veidu starpniecību un izmantot Failus atbilstoši Pārdevēja noradītajai Faila lietošanas Licencei, kas ir izlasāma pie faila tā iegādes brīdī.

  2.4. Lietotājs pats definē Faila izmantošanas jeb Licences noteikumus, ievadot tos pie cenas noteikšanas katram atsevišķam Failam vai kopīgi visai Failu mapei.

  2.5. Sistēmā integrētās un atbalstītās norēķinu metodes ir: VISA, Master maksājumu kartes un Swedbank internetbanka.

  2.6. Pirkumu grozā tiek iekļauta maksa maksājumu pakalpojumu sniedzējam par norēķinu pakalpojuma izmantošanu EUR 0.29 apmērā, kas tiek iekasēta no Pircēja vienu reizi kopā ar pārējo groza failu cenu. Šo summu maksā Pircējs par darījuma pakalpojuma izmantošanu un tā netiek atgriezta Pircējam.

  2.7. Par katru veikto Pirkumu Sistēma nosūta automātiski sagatavotu e-pastu un rēķinu Pircējam uz tā norādīto e-pasta adresi ar informāciju par to, kurā datumā, kādi faili ir iegādāti, kāda ir Pārdevēja norādītā lietošanas Licence, kā arī par kādu cenu tie ir iegādāti. Pircējam ir pienākums saglabāt šo e-pastu kā apliecinājumu Failu iegādei un to lietošanas Licences noteikumiem. Faili ir pieejami Pircējam automātiski izveidotajā kontā.

  2.8. Pārdevējs, no kura ir nopirkti Faili, saņem automātiski sagatavotu e-pastu uz Sistēmā reģistrēto Lietotāja e-pasta adresi ar informāciju par Pircēju un iegadātajiem Failiem, kā arī pirkuma summu.
 3. Norēķini ar Pārdevēju

  3.1. No Failu tirdzniecības Sistēmā iekasētie naudas līdzekļi tiek uzskaitīti pārdevēja Sistēmas Lietotāja kontā, ieturot 10% (desmit procentu) starpniecības maksu par Sistēmas izmantošanu. Šī informācija ir pieejama autorizētiem failu Pārdevējiem Sistēmas sadaļā "Failu tirdzniecība" pie lietotāja konta uzstādījumiem.

  3.2. Lietotājs savā Sistēmas kontā var redzēt aktuālo informāciju par:
  3.2.1. visiem darījumiem, kuru ietvaros Pircēji no konkretā Lietotāja ir iegādājušies Failus, tai skaitā pirkuma datumu, Pircēja nosaukumu, nopirkto Failu nosaukumus, Licences noteikumus, cenu, ar Sistēmas izmantošanu saistītos atskaitījumus par darījumu apkalpošanu un citu informāciju;
  3.2.2. lietotājam uzkrāto atlīdzību no Failu tirdzniecības darījumiem Sistēmā EUR valūtā.

  3.3. PĀRDEVĒJAM IR OBLIGĀTI JĀAIZPILDA VISA ATLĪDZĪBAS SAŅĒMĒJA INFORMĀCIJA par sevi un produktiem: https://failiem.lv/my-sell-files/invoices
  Uzkrāto atlīdzību no Failu tirdzniecības Sistēmā Lietotājs var pieprasīt pārskaitīt uz savu Eiropas ekonomiskās zonas IBAN bankas norēķinu kontu EUR valūtā vai atsūtot Paypal maksājuma pieprasījumu un aizpildot atlīdzības saņēmēja informāciju. Lietotājs ir atbildīgs par atlīdzības saņēmēja informācijas pareizību un sedz naudas pārskaitījumu komisiju.

  3.4. Pārdevējs ir atbildīgs par visu nodokļu nomaksu, kādi tam pienākās atkarībā no viņa jurisdikcijas, nodokļu un PVN maksātāja statusa vai pircēja atrašanās vietas.

  3.5. Lietotājs var pieprasīt uzkrātās atlīdzības izmaksu pēc saviem ieskatiem, bet ne biežāk kā vienu reizi 30 kalendāro dienu laikā (maziem maksājumiem) un ne mazāku par summu 10.00 EUR. Files.fm pārskaitīs uzkrāto atlīdzību Lietotājam max 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā (ja jāveic pirmreizējā pārbaude) pēc pieprasījuma saņemšanas no Lietotāja uz Lietotāja pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu vai Paypal, ja nav nepieciešamas papildus KYC pārbaudes procedūras.

  3.6. Ja Pārdevēja norādītā atlīdzības saņēmēja informācija ir kļūdaina vai nepilnīga, Files.fm par to paziņo Pārdevējam, nosūtot e-pastu uz Sistēmā reģistrēto Lietotāja e-pasta adresi.

  3.7. Files.fm ir tiesības aizturēt uzkrātās atlīdzības izmaksu līdz brīdim, kamēr tā saņem korektu, pilnīgu un derīgu atlīdzības saņēmēja informāciju vai veic pārbaudi.

 4. Intelektuālā īpašuma tiesības

  4.1. Files.fm ir starpnieks pārdošanas darījumā starp Lietotāju un Pircēju.

  4.2. Visa atbildība par intelektuālā īpašuma tiesību neaizskaramību ir Lietotājam kā maksas produktu izvietotājam Sistēmā un Pircējam kā produkta lietotājam atbilstoši tam noteiktajai Licencei.

  4.3. Files.fm nav pienākuma pārbaudīt Sistēmā publicēto Failu intelektuālā īpašuma tiesību īpašnieku un to ievērošanu.

  4.4. Jebkura persona, kurai ir radušās pretenzijas pret Sistēmā izvietoto Failu, var iesniegt motivētu pieteikumu, pamatojot savas tiesības uz Faila intelektuālā īpašuma tiesībām un lūgt to izņemt no Sistēmas, aizpildot pieteikuma anketu, norādot tipu “Pretenzijas pret saturu”: https://failiem.lv/contacts

  4.5. Files.fm pēc pieteikuma pārbaudes, ja tajā būs ietverts juridiski korekts un patiess pamatojums intelektuālā īpašuma tiesībām uz Failu, izņems to no Sistēmas.

  4.6. Lietotājs, pārdodot Failu Pircējam, nodod tam Faila lietošanas tiesības tā noteiktās Licences ietvaros.

 5. Publisko failu katalogs

  5.1. Lietotājs var iesūtīt Failus Publisko failu katalogā, norādot informāciju, kas prasīta failu ielādes formā.

  5.2. Uzkopētos failus Files.fm var automātiski publicēt Publisko failu katalogā.

  5.3. Ja vēlies, lai saturs tiktu izņemts no Publiskā kataloga, lūdzu aizpildi šo informācijas formu, norādot tipu “Pretenzijas pret saturu”: https://failiem.lv/contacts

 6. Failu veikala platformas integrācija Lietotāja mājas lapā

  6.1. Lietotājs, pēc pieprasījuma nosūtīšanas uz sales@failiem.lv, var saņemt Sistēmas kodu sava failu pārdošanas veikala integrācijai savā mājas lapā, ja tas ir Files.fm Biznesa klienta konta abonements.

  6.2. Šie noteikumi attiecas uz Lietotāju, Pircēju un trešajām personām arī tad, ja Sistēmas daļa ir integrēta Lietotāja mājas lapā.

3) Maksas pakalpojumu abonēšanas plānu un maksājumu nosacījumi

 1. Aizpildot abonēšanas maksājumu formu un spiežot uz pogas „Abonēt”, Jūs piekrītat šiem noteikumiem un pilnvarojat mūsu ar maksājumu pakalpojumu sniedzēju automātiski veikt maksājumus no Jūsu maksājumu kartes par regulāru un atkārtotu pakalpojumu sniegšanu jūstu noteiktajā Plāna apmērā un izvēlētajā periodā (mēnesis, gads).
 2. Jūs apliecinat, ka esat pilntiesīgs maksājuma kartes lietotājs un ka informācija, kas sniegta abonēšanas maksājumu formā ir patiesa. Jūs apstiprināt, ka neapstrīdēsiet abonēšanas maksājumus ar savas maksājuma kartes sniedzēja starpniecību.
 3. Pēc pogas „Abonēt” nospiešanas darījums tiek neatgriezeniski uzskatīts par apstiprinātu. Spiežot uz pogas „Abonēt”, Jūs piekrītat, ka Jums nebūs tiesību atcelt maksājumu vai pieprasīt to atcelt.
 4. Maksas izmaiņas: mēs paturam tiesības jebkurā laikā mainīt pakalpojumu maksu. Mēs jums 30 dienas iepriekš paziņosim par visām šādām izmaiņām uz e-pastu uz adresi, kas saistīta ar jūsu kontu.
 5. Ja jūsu automātiskais periodiskais maksājums tiek noraidīts, jūsu datu faili tiks saglabāti un jūs saņemsit paziņojumus uz e-pastu. Maksājums tiks automātiski atkārtots pēc 1, 5, 10 un 20 dienām. Ja atkārtoti mēģināts maksājums būs neveiksmīgs, tā summa tiks pievienota nākamajam atkārtotajam maksājumam kā parāds un tā tālāk, līdz iztukšosiet savu kontu un manuāli atcelsiet abonementu. Šāda sistēma ir izveidota, lai par prioritāti noteiktu datu drošību.
 6. Jūs apzināties, ka Jums tiek rezervēta datu vieta (glabāti dati) un abonēšanas maksājumi tiks veikti līdz brīdim, kamēr atcelsiet abonēšanu un dzēsīsiet datus. Atcelt abonēšanu varat savā kontā sadaļā “Manas abonēšanas” (https://failiem.lv/my-subscriptions). Piekļuves paroli var atjaunot uz epastu.
 7. Pēc individuāla līguma noslēgšanas, jūs varat apmaksāt Biznesa kontu, Dokumentu vadības sistēmu un serveru nomas pakalpojumus ar rēķinu un bankas pārskaitījumu. Ja pakalpojumus apmaksājat ar rēķinu, lai atceltu abonēšanu, nepieciešams 30 dienas iepriekš atsūtīt pieprasījumu uz support@failiem.lv.

4) Lietotāju publiskie profili un publiskā satura bibliotēka

 1. Platformas lietotāji un organizācijas var veidot publiskus datu profilus - katalogus jeb arhīvus, ar mērķi dot publisku pieeju saturam, kas var būt noderīgs un interesēt plašāku auditoriju.
 2. Files.fm var apkopot un parādīt šo publisko saturu platformas sadaļā "Bibliotēka" vai "Atklājiet".
 3. Platformas mērķis ir nodrošināt pieejamību digitālam saturam foto, video, audio, dokumentu un arhīvu formātos - izglītības, saglabāšanas vai komerciāliem nolūkiem ar tehnisku līdzekļu palīdzību, kur ir saprotami un ērti lietojami, ievērojot autortiesības un sabiedrības intereses.